Dane kontaktowe


KlimaSystem

Grzegorz Wolski

ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

 

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91

 

 

 

 

 

 

Pomiary i regulacje

Oferujemy możliwość wykonania pomiarów wentylacji mechanicznej oraz jej regulację.

Dla obiektów zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej wymagane są przeglądy okresowe, polegające na pomiarach sprawdzających prawidłową pracę eksploatowanej instalacji. Ich wynikiem jest protokół skuteczności instalacji, który jest wymagany do wydania dokumentów dopuszających obiekt do użytku.

Nasi serwisanci stosują do tego celu urządzenia działające niezawodnie, odpowiednio skalibrowane, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, a są to m.in. anemometr, balometr i termometr.

 

KlimaSystem
ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91