Dane kontaktowe


KlimaSystem

Grzegorz Wolski

ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

 

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91

 

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod domeną www.klimasystem.pl, zwanym dalej Sklepem jest firma: Klimasystem Grzegorz Wolski, z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej 11, zwanym dalej Dostawcą.

1.2. Sklep oferuje produkty nowe, w pełni sprawne, objęte gwarancją producenta.

1.3. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
1.4. Ceny podane w serwisie są cenami netto.
1.5. Wszystkie ceny bazowe podane w serwisie są cenami katalogowymi producentów. W czasie trwania akcji promocyjnych ceny katalogowe przy realizacii zamówienia pomniejszane są o rabat zgodny z warunkami promocji.
1.6. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy, dane techniczne oraz ceny umieszczonych w Sklepie produktów były poprawne. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane te w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
1.7. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen z przyczyn od siebie niezależnych, np. zmiana ceny katalogowej producenta, wyraźna zmiana kursu walut itp.
1.8. Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w sklepie należy traktować jako informację a nie ofertę handlową w rozumieniu KC.

 

2. Realizacja zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową, jak również pocztą elektroniczną: , telefonicznie: (017) 864-23-90 lub faxem: ( 017) 864-23-91.

2.2. W formularzu rejestracji Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z rzeczywistością. Dane te zostaną wykorzystane do wystawienia faktury.
2.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację oraz potwierdzenie złożonego zamówienia.
2.4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.
2.5. Zamówione urządzenia dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.6. W przypadku wysyłki towaru “za pobraniem” Klient ponosi koszt usługi pobrania zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłata za transport pobierana jest przez kuriera przy odbiorze przesyłki.
2.7. Termin realizacji zamówionych towarów określa wysłane do Klienta potwierdzenie zamówienia.
2.8.Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z Fakturą VAT.
2.9.Wydanie towaru następuje po podpisaniu przez Klienta listu przewozowego lub kopii faktury. Klient jest zobowiązany sprawdzić czy wszystkie zamawiane towary znajdują się w przesyłce. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących typów, ilości lub stanu dostarczonego towaru należy skontaktować się telefonicznie z osoba obsługującą Państwa zamówienie.
2.10.Klient może też samodzielnie odebrać zamówiony towar w siedzibie Dostawcy. Nie ponosi on wtedy żadnych kosztów dostawy.

2.11. W przypadku zamówienia towarów z różnymi terminami realizacji, obowiązuje najdłuższy okres czasu realizacji zamówienia.

2.12. W przypadku, gdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności wysyłka towaru w określonym terminie jest niemożliwa, termin dostawy podlega indywidualnemu uzgodnieniu.

2.13. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie następuje:

  • w przypadku potwierdzenia zamówienia do godz. 12.00 - tego samego dnia,
  • w przypadku potwierdzenia zamówienia po godz. 12.00 - następnego dnia.

2.14. Standardowy czas na dostarczenie przesyłki od chwili wydania z magazynu kurierowi wynosi 48h.

2.15.  Za opóźnienia z winy firmy kurierskiej sklep nie ponosi odpowiedzialności.


3. Warunki płatności

3.1. Płatności za zakupione towary można dokonać w następujący sposób:

a. Gotówką przy odbiorze towaru.

b. Za pobraniem. Opłata pobierana jest przez kuriera dostarczającego towar.
c. Przedpłata przelewem przed odbiorem na podstawie Faktury Proforma.
d. Przelew z opóźnioną formą płatności zgodnie z umową handlową.

3.2. W przypadku złożenia zamówienia na towary nietypowe lub produkowane wyłącznie na zamówienie klienta, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki, której wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Datą uruchomienia zamówienia jest w tym przypadku data wpłynięcia zaliczki na konto Dostawcy.


4. Gwarancja i zwrot towaru

4.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.2. Produkty posiadają gwarancję producenta.
4.3. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu lub sam dowód zakupu w przypadku gdy produkt standardowo nie posiada karty gwarancyjnej producenta.
4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy towar dostarczony Klientowi nie zgadza się z zamówieniem należy skontaktować się z Dostawcą w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru.
4.5. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia nieuzgodnionej przesyłki.
4.6. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie nie przekraczającym 10 dni od wydania towaru pod warunkiem, że:

a. towar jest w stanie nienaruszonym.

b. Zwracany jest w oryginalnym opakowaniu naruszonym jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

c. towar nie został wyprodukowany lub sprowadzony na specjalne życzenie klienta.

4.7. Koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru ponosi Kupujący.


5. Ochrona danych osobowych

5.1. Składając zamówienie klient świadomie zgadza sią na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

5.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Dostawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

5.3. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna- sprzedaży.

6.2. Składając zamówienie Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu i od tego momentu jest on dla stron wiążący.
6.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

KlimaSystem
ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91