Dane kontaktowe


KlimaSystem

Grzegorz Wolski

ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

 

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91

 

 

 

 

 

 

Nadzór inwestorski

Świadczymy usługi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przeprowadzamy kontrole procesu budowlanego oraz poprawności i zgodności z projektem wykonywanych robót budowlanych. Dzięki posiadanym uprawnieniom budowlanym, pozwalającym pełnić nam samodzielną funkcję techniczną, możemy stanowić pełnoprawnego uczestnika procesu budowlanego, a zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie pomaga nam w profesjonalnym wykonywaniu swojej pracy.

Do głównych zadań i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą: 

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  • kontrolowanie rozliczeń budowy na żądanie inwestora.

 

 

KlimaSystem
ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91