Dane kontaktowe


KlimaSystem

Grzegorz Wolski

ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

 

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91

 

 

 

 

 

 

Kosztorysy

Nasza firma zajmuje się kosztorysowaniem i wykonywaniem przedmiarów robót budowlanych.

Przedmiar robót budowlanych zawiera opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych związanych z inwestycją. Z kolei kosztorys to dokument, który już po ustaleniu cen materiałów budowlanych, a także wynagrodzeń za wykonaną pracę ekipy budowlanej pozwala na sprecyzowanie kosztu planowanej inwestycji. 

Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakesu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzamy w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji:

  • przedmiary robót budowlanych,
  • kosztorysy inwestorskie i wykonawcze. 

KlimaSystem
ul. Przemysłowa 11
35-105 Rzeszów

TEL +48 17 864 23 90

FAX +48 17 864 23 91